PRAKRITI YOGA VELIKO TURNOVO

YOGA

 

Произходът на думата йога в санскрит може да се изведе от 3 корена, описвайки 3 различни основни значения. [3][4][5]

  • Първо е значението, произтичащо от преходния глагол юджир (युजिर्, yujir) - свързвам, обвързвам, съединявам, сливам, обединявам, впрягам (युनक्ति, yunakti). Среща се примерно в Rg-veda X.CXIV.95.
  • Вторият произход на думата се свежда до преходния глагол юдж (युज्, yuj) управлявам, контролирам (योजयति, yojayati) -yuj-samyamane. Среща се в Manu 7.44, Mahābhārata III.2639.


Въпреки, че според граматиката Panini III.3.19 се позволяват 3 различни употреби, първото известно използване на глагола в непреходната му форма е от Патанджали.

  • Третото значение идва от непреходния глагол юдж (युज्, yuj) със значението на концентрация, юдж-самадхау (युज् समाधौ, yuj samādhau). Вяса (Vyāsa) правилно определя Йога като самадхи (yogaḥ samādhiḥ), а Вачаспати (Vācaspati) определено посочва и извеждането на смисъла от по-горе описания корен.

Трябва да се отбележи, че с времето думата Йога придобива допълнителни значения, често свързани с конкретната практика. Известни са поне 40 значения, в които думата Йога се употребява.[6][7]

ain content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!

Направления

 

Съществуват четири различни Йога направления или Пътища: Джнана Йога или Йога на знанието, Карма Йога или Йога на действието (като карма йоги се характеризират дейните натури), Бхакти Йога или Йога на космическата любов и Раджа Йога или „царят“ на Йога. Основоположник на системата Йога се счита мъдрецът Патанджали, който я обособява върху съществуващ вече опит на отделни йоги в творбата си „Йога Сутра“. Терминологията в нея е изцяло взета от Ведите и е съобразена с техния авторитет. Ето защо Йога се причислява към една от шестте ортодоксални (признаващи авторитета на Ведите) системи — Миманса, Санкхия, Ниая, Вайшешика, Веданта и Йога.[8] Съществува система, позната още като Ащанга Йога (ашт — осем и анга — степен, ниво), която има осем степени, нива като всяко следващо ниво е взаимообвързано с предходните и представлява оптимален базис за усвояване и постигане на следващото такова. Разделение на Йога в отделни видове е формално:

1. Яма — себеовладяване или правила за обществено поведение (между отделните личности)

2. Нияма — кодекс на личното поведение (вътрешноличностна самодисциплина)

3. Асана — телесни положения или пози, упражнения

4. Пранаяма — съзнателен контрол върху ритъма на дишането

5. Пратиахара — оттегляне на сетивата и относителна независимост на ума от тях

6. Дхарана — насочване, концентрация на мисълта

7. Дхиана — задържане на насочената мисъл, медитация

8. Самадхи — самореализиране или просветление (състояние на пълно вникване в същността на този обект)

Тези осем степени се групират в три вида:

  • Нравствена самодисциплина (Яма и Нияма)
  • Телесна самодисциплина (Асана, Пранаяма и Пратиахара)
  • Умствена самодисциплина (Дхарана, Дхиана и Самадхи)

Ащанга йога прилага на практика философията на Санкхя с цел да се постигне освобождение (мокша) и съставя класическата Йога. Тази оригинална Йога е обяснена от Патанджали в неговата творба.[9] Тази система се опитва да обясни природата на ума и средствата за постигане на това, което се описва като крайна, най-висока, но не и последна, цел на живота - кайваля, т.е. освобождаването на духа (Пуруша) от материята (Пракрити). Кайваля е позната още като Нирвана, което в превод означава приблизително "не чрез материалното" и се тълкува като висше състояние на съществуване, освободено от оковите на материалното тяло.

Основна цел на Йога е сливането на човека с природата.[9]

Извън Индия Йога най-вече се свързва с Асана (физически пози) и Пранаяма (съзнателен контрол на дишането) в Хатха Йога - Йога на тялото, на физическото и умственото здраве. [10] [11]

Първите стъпки на Раджа йога - Яма и Нияма

Ямите – или личните норми на поведение

Те са 5 на брой и на пръв поглед може да изглежда чудно какво общо могат да имат тези социални кодове с йога. Те са много свързани с висшата йога, тези правила са необходими за изчистване на емоционалните разстройства от нас. Не е необходимо много да мислим, за да осъзнаем, че тези теми причиняват повечето от чувството за вина, вътрешни конфликти и общи ментални разстройства. Начинът на премахнем симптома е да изчистим корена на проблема. И така спазвайки тези норми на поведение, си осигуряваме по-спокоен ум, готов за по-висшите практики.

Всъщност Патанджали е бил идеалист и е създал сутрите и пътят на раджа йога за хора, който изцяло са  отдали живота си в търсене на висши принципи и на себереализация и който вероятно са се изолирали от обществото и са били монаси. Това става ясно, когато пише в една от сутрите че ямите са задъжителни и трябва да се практикуват при всякакви обстоятелства, дори резултата да е с неприятни последици.  
Това, разбира се далеч не е практично за днешния човек. Сексуалните връзки са нещо естествено в живота ни, понякога е необходимо да излъжем, да премълчим.
И затова е добре да имаме благоразумие и да спазваме ямите според обстоятелствата и възможностите и колкото повече се съобразяваме с това, толкова повече ще бъде спокойни и уверени. Това бива възможно само когато няма вътрешен конфликт и разминаване между вътрешния и външния ни свят, между мислите и действията ни.

Ахимса – ненасилие – ненасилието трябва да се практикува колкото се може повече. Това включва не само физическо насилие, но също и в мислите и думите. Разбира се, ако някой ви предизвиква и е необходимо да се защитавате – ще го направите, но не бива да се поражда омраза или злоба. Просто го приемате като нещо, което трябва да направите. Колкото повече човек напредва и практикува висши техники, толкова по-малко се появява желание да нараните някого и все повече се чувства състрадание, включително и към недобронамерените. В същото време един еволюирал човек ще върви според дхармата – правилното действие и отговорност, независимо дали това ще причини вреда.

Сатя  истинност – Трябва да бъдем открити и да следвам истината колкото е възможно. Лъжите и прикриването на истината носи със себе си ментално напрежение. Повечето хора, който изговарят лъжи, са под постоянно напрежение и страх, обикновено подсъзнателен, особено факта че могат да бъдат разкрити. В това число лъжа може да бъде и преструването на нещо, което не сме, да се представяте за по-богати, да криете факти, казвайки само половината истина и прочие. Ако отидем по-нататък – когато медитираме ние се стремим да откриваме истината – но това няма как да стане ако не сме истински към себе си в дейностите в живота си.

Астея – честност и въздържание от кражба – Има много малко хора, особено тези, който се занимават с йога, който не биха изпитали ментално или емоционално неудобство, проявено или непроявено навън, от липсата на честност. За да можем да следваме астея, е необходимо да сме доволни от това, което имаме, от начина, по който мислим , какво правим, къде сме и прочие. С други думи, не бива да сме алчни и е необходимо да чувство на задоволство. Ние крадем неща, защото ги желае, необходимо е да сме силни и да устоим на изкушението, чрез астея ние изчистваме ума и желанията.
Астея прави ума чист, като огледало, в което божественото в нас може да се отрази. Не бива да има мисъл за постигане на нещо чрез кражба. Защото постоянното желание за получим нещо, което не ни принадлежи, е вече кражба. Може да се краде и идея.
Когато човек не желае нищо, което принадлежи на друг, той получава всичко, от което има необходимост и което пожелае. Както и човек получава интуитивно информация къде да намери и как това, което желае.

Брахмачаря – въздържание – това е нещо, което хората не възприемат особено сериозно – Защо трябва да се въздържаме от сексуални отношения? Не е ли това нещо естествено? Да, със сигурност е! И много хора са страдали от това, че са подтискали сексуалните си желания, често в отговор на строги религиозни догми и ограничения. Хората днес е необходимо да разберат това като ограничаване на сексуалните контакти, като спазват семейните си отношения, но ако искат да имат успех в медитацията, е необходимо да спазват ограничения.  Защо? Необходимостта от сексуално общуване е чисто просто активиране на енергията и нейното проявление. Когато човек приключи със сексуалния акт, тази енергия изтича навън от тялото и се освобождава. Енергията може да се прояви по различни начини и сексуалната енергия не е изключение. Ако тази енергия се пренасочи към медитация, ще се постигне разширение на съзнанието и по-висши нива на опитност и изживяване. Но всеки решава сам за себе си колко от тази енергия ще пренасочи към медитация и колко към други неща.

Апариграха – липса на желание за притежаване – и деята тук е не да не притежавате нищо, но да не се привързвате и да не ставате зависи от това, което имате. Помислете си за нещастието, което сте преживели от загубата на нещо, което сте притежавали. Също вижте и страха от това д не загубите нещо или да не го повредите. И резултата е че умът е постоянно под напрежение, или съзнателно или несъзнателно. Вие може да сте много богат човек, но ако имате това отношение на непривързаност, ще се освободите от бремето на тревогите и напрежението в ума.

Ниями - отново са 5 на брой – те са по ангажирани с личната дисциплина и подготвят духовния аспирант за пътя нагоре. Ниямите, както и ямите, намаляват вътрешния стрес и правят ума спокоен и уравновесен, подготвят за концентрация и медитация.

Шауча – чистота – човек е необходимо да поддържа тялото си чисто – редовно да се къпем, да ядем чиста храна. Ако не поддържаме тялото чисто сме изложени на риск от заболявания, а те са пречка по пътя към медитация. Как можем да насочим ума си навътре, да изживеем дълбоките нива на подсъзнанието, ако има нарушение в храносмилането, ако ни боли корем или друга болест?
Има и друг фактор- възможността за медитация до голяма степен е свързана с диетата. Ако се храним с нечиста и нискокачествена храна, умът няма капацитета да бъде сензитивен и да се настрои на фини честоти на съзнание. Фините нива на съзнание имат нужда от ясен и спокоен ум, където да се проявят. Това означава и да се прочиства и ума от емоции и мисли, не само тялото. И отново идват ямите и ниямите на помощ. Както и външната среда, домът ни, дрехите, предметите е необходимо да са чисти и подредени, защото това отразява и нашата вътрешна същност и е израз на вътрешния ни живот.

Сантоша – задоволство – Необходимо е да развием способността да отстояваме на ежедневните проблеми без да бъдем дълбоко афектирани, да имаме чувство на приемане и доволство, независимо от обстоятелствата. Повечето от хората имат постоянно променящо се настроение, според ситуацията, времето, хората, случките, поради спадовете и възходите в живота. В един момент сме щастливи, тогава нещо се появява и изведнъж се натъжаваме и ставаме нещастни или ядосани. И така умът постоянно си лети от едно на друго състояние и това не е подходящо за медитация. И затова задоволството и позитивността са от голяма необходимост. Не външно задоволство за да впечатлим хората около нас, но вътрешно. По-лесно е да се каже отколкото да се направи. Това е вярно, но постоянното усилие и постигане на другите ями и ниями, развиване на способността да приемаме нещата и постепенно задоволството ще дойде.

Тапас – простота и аскетизъм – това е със цел засилване на волята чрез постоянно практикуване на самоналожени дисциплини като постене, обет за мълчание за няколко часа или по-дълго време. Това помага да се дисциплинира ума. Но тапас не бива да включва подтискане на ума, тъй като това може да навреди повече отколкото да помогне. Волята е абсолютно необходима в йога, тъй като ума лута насам натам без посока. Ще ви накара да правите неща, които не желаете да правите и в този смисъл ще доведе повече напрежение, отколкото помощ в медитативната практика. Силата и волята са единствения начин да поставим ума под контрол.

Свадхяя – Самообучение – Това има различни интерпретации, но най-популярната е че трябва непрестанно да наблюдавате действията и реакциите си и да си осъзнавате. Вижте как реагирате на различните ситуации и защо сте щастливи в един момент и нещастни в друг. Ако сте ядосани попитайте се защо съм ядосан, ако сте привързани към нещо, попитайте се защо това е така. Чрез продължителен самоанализ постепенно ще откриете как ума ви работи, какви са неговите трикове и фобии, поне на съзнателно, повърхностно ниво. Така ще знаете повече за нещата, които тревожат ума ви.
Самообучението също ще даде и развитие във вашата медитация, ще я задълбочи така че прогресивно да започнете да разбирате себе си по-добре. С други думи ако имате видения в медитацията, оставете ги. Не ги подтискайте, тъй като те ще ви кажат повече за това какво се случва в подсъзнателния ум, какви са спомените, дълбоко вкоренените проблеми и конфликти, много от които причиняват постоянно напрежение в ума, в много случи без дори да знаете. Само когато знаете за тях можете да започнете да ги изчиствате и постепенно да подобрявате способността за навлизане в дълбока медитация, където тези дълбоко вкоренени напрежения са пречка.

Ишвара Пранидхана – Себеотдаване – Това означава да отдадете вашите действия на бог, висшето съзнание, съществуване или каквото име дадете на това, което ви кара да живеете.Всяко ваше действие трябва да бъде отдадено в почитане на божественото. Направете усилие чрез постоянно практикуване да забравите за себе си, за егото, и да приемете че вашите действия не са нищо друго, а проявление на божественото съзнание. Помнете че само егото е причината за повечето емоционални и ментални проблеми. Само нашето его е това което ни кара да мразим, да се противопоставяме, да се привързваме към обекти и така нататък. Ако намалим егото си поне малко, в отговор на това умът ще стане по-спокоен и уравновесен. Ако можем изцяло да освободим егото си, което никак не е лесно, тогава нашата медитация автоматично ще ни изведе към реалността. Карма и бхакти йога, безкористно служене и божествено отдаване ще бъдат в голяма помощ.

Ямите и Ниямите - Може да възразите, че по природа човек е нечестен, лъже, краде и така нататък... от там следва че всеки опит да практикуваме ями или ниями може да бъде против неговата природа и да причини повече ментални проблеми, отколкото да ги намали. Това разбира се е философски въпрос. Но всички велики мъдреци винаги са изтъквали, че истинската природа на всички човешки същества е да следва истината, да бъде честен и да прави добро. Всичко, което правим в противоречие с тези думи, макар да изглежда че е проява на индивидуалната природа, следва че всъщност е един щит, действие, което е предизвикано от обстоятелствата в живота - бедност, лошо отношение от други хора и така нататък. Съзнателно човек може да чувства, че това което прави е естествено, но на подсъзнателно ниво нещата са различни. В подсъзнанието се появява конфликт, който причинява ментално разстройство, но всъщност не знаем истинската причина на проблема. И в днешното модерно общество повечето от менталните проблеми се появяват по този начин. Има конфикт между това какво всъщност правим и какво подсъзнанието иска да правим.


Ямите и Ниямите са приложими за всеки без каквото и да е изключение. Вие може да решите, че ямите и ниямите са малко непрактични, дори може би малко по-силни, но помнете, че вашата цел е пътят към съвършенство и трансцеденталност. Дори просто да се опитвате да ги спазвате и да се придържате към тях, това определено е стъпка към правилната посока. Напредвайте бавно и постепенно, съобразявайте се според вашите способности и обстоятелствата при прилагането на тези качества.

Необходимостта от Йога практика

Свами Сатянанда Сарасвати

Лекция на 5-тата Международна Йога конвенция, Райгар, Ноември 1968,
публикувана в списание Йога, бр. 9 1969 и 2005.

Swami SatyanandaТака както животоспасяващо лекарство е от първа необходимост за тези, който са тежко болни, така и йога садхана-та е необходимост за тези, който чувстват че нещо в живота им липсва, било то физическо усещане, умствено, или просто да чувстват че нещо не е наред в живота им. Йога садхана е общото название за тези техники, който внимателно са отбрани, за да премахнат несъвършенствата в нашата личност и същество. Човек е неспокоен, защото чувства липсата на добродетели и достойнства в живота си. И още повече – хората са по-осъзнати за негативните си страни и навици, който всъщност не им дават възможност да реализират силата в себе си, да осъзнят истинската си божествената същност.  
Йога садхана означава практикуване на йога и представлява дисциплина, която следваме, за да  изкореним и изчистим нашите погрешни програми – в тялото и ума. Йога дисциплината и упражненията имат за цел да поставят ума, интелекта, емоциите и тялото в добра форма и да ги тренират. Докторите, който са на разположение в обществото имат познания по физиология, анатомия и медицина, знаят как да се справят с тялото, но много малко има такива, който знаят причините и лековете за умствените, емоционалните и  психичните проблеми. Западната психология, без съмнение прогресира, но все още е в своята бебешка възраст.  

Разбиране за цялостната личност

Нека например да изследваме как йога може да бъде една много добре развита система за психотерапия и да разучим полезните аспекти едновременно от духовна и психологическа гледна точка. Когато говорим за един човек, не мислим само за неговото физическо тяло. Имаме и идея и представа за неговите добри и лоши черти, за природата и същността на неговата личност. Тази представа за вътрешната същност може и да не е много ясна в началото, но за нас едно човешко същество със сигурност не означава само негото тяло, но и продължава с неговите качества, недостатъци и  ерудиция. И по този начин, щом си припомним качествата на определен човек, това е вътрешната му същност, която е избрала определено тяло за свое жилище.  

Вътрешните конфликти

Понякога тези 2 личности – външната и вътрешната не са в съгласие и хармония помежду си. Понякога човек мисли, обмисля, желае или мечтае за неща, които са доста чужди за привичките на тялото. Понякога човек желае и очаква неща, който не може да получи, фантазира си и мечтае за неща, който са отвъд възможностите на тялото. И така започва да се  формира ядро, което причинява конфликт в личността. Подсъзнателно и неосъзнавайки, човек става жертва на неудовлетвореност, слаба воля, неконтролируеми емоции и желания, невроза и чувство за малоценност.  
В същото време други неща като околна среда и влияние, грешни съвети и напътствия от приятели, провали, разстройват и съсипват личността. И накрая, този човек изостава в напреварата за успех и еволюционно развитие. За да може да се преодолее подобна слабост или да се компенсира – тогава излиза на преден план по-нисшата ни природа, която е безспорно част от човека, и започва да се проявява в различни варианти, който са неприемливи, анти-социални и анти-морални. Успехът води със себе си увереност и сила, но провалите отслабват личността в цялост. В подобна ситуация какво прави човек? Може ли човек да получи всичко, което желае? Човек, роден на този свят трябва да вкуси от живота в неговата цялост, понеже сред болката и удоволствията човек се учи на уроците на живота.  
Животът е едновременно и сладък и болезнен и това го знае всеки мъдър човек. Този, който е видял светлината на деня, не може да не забележи и тъмната нощ, нито е в негов интерес да пропусне този факт. Това е законът на природата и тя не прави отстъпки. Природата възприема всички еднакво и колелото на съдбата трябва да се върти, овъзмездявайки всяко физическо и ментално действие в живота. И затова е много важно да се култивира и развие тази вътрешна личност, когато е все още във период на формиране.  

Състояние на съвършенство

Има вярване, че след като се премине през 86 lakh (8,600,000) раждания, се придобива правото на човешки живот. Различните форми на живот през който се преминава са минералното царство, растенията, животните и накрая човешката форма. И стигайки до човешката форма на живот означава, че материята и формата са достигнали състояние на перфектност. И сега идва ред на фините сили на личността да се развиват и да достигнат до състояние на съвършенство, където човек се превръща в deva - или супер човек. Грубият, необработен и непречистен ум на животинското съзнание трябва да прерастне в по-фин, пречистен, чувствителен и силен ум.
Човешкия живот е най-благословен, защото е знак за началото и растежа на божествения живот вътре в нас. В животинската форма сме завършили изучаването и използването и контрола над формата и тялото. В човешкия живот човек се учи да използва и да контролира ума и да развива спящите психични сили в себе си.  Но възможностите на ума не са достояние на всеки. Дори всъщност човек е много неосъзнат за тези възможности в себе си, който са спящи в него. Тези сили са като археологическите находки, който природата крие в себе си. И чрез практиките на йога човек разкрива и изкопава тези скрити сили  на ума, който биха могли да се  използват за следните неща
1 – за по-успешно съществуване, 2 – за постигане на психични сили и 3 – за постигане на духовна реализация и просветление. Първото и третото са желателни и безопасни.  
Чрез йога садхана човек постига спокойствие, мир, еднопосоченост на ума и силна решителност. Също човек възвръща и увереността в себе си. Всички тези качества са много важни за успешно съществуване във всички сфери на живота, даряват ни и със знанието как да оползотворим енергията, генерирана от йога практиките. За да желае свръхестествени сили -  сидхи –  човек трябва да унищожи и прекърши цялата физическа и психическа структура чрез силни и мощни практики и да превърне всички умствени качества и сили изцяло към постигането на една сидха само. Тези сидхи, макар и трудно достъпни, нямат постоянна стойност. Не можете да ги използвате в този свят за свой цели нито да има някаква полза от тяхната демонстрация. Затова и йога не препоръчва стремеж към развиване на такива сили. Не те са целта на йога.

Пречупване на оковите

От самото си раждане човек е прикован с големи и силни връзки на безкрайни желания или anadi vasanas, и никакви сидхи не могат да прекъснат ограниченията на ума и невежеството или авидя. Изчистването на кармата е възможно само чрез личното усилие на садхана-та. Чрез медитация могат да се изгорят самскари (архетипи и минали впечатления, заредени с енергия) и да се изчисти лоша карма. Чрез практики на медитация изгрява светлината на знанието, която изгаря всичките ни самскари.
Йога садханата е подходяща за себе-реализация, защото цялата акумулирана енергия от практиките и неконсумираната енергия от ума и емоциите  се насочва  към здравословни желания – реализиране на нашата божествена същност, което е и крайната цел на нашето съществуване. Всички емоции и умствени сили се трупат в депозитна сметка на името на Себе-реализацията. Но за да има правилно разбиране  и прилагане на практиките на йога е необходимо да следвате съветите на вещите в тази област, както и в началото винаги е необходимо да има напъствие от учител, иначе човек може да се загуби в необятното пространство на психиката и подсъзнанието.

Yoga magazine, May 2005
http://www.yogamag.net/archives/2005/emay05/over.shtml